Gi skaperne muligheten til å skape

Blogginnlegg 26.september 2023

Vi er vel egentlig alle skapere, men ikke alle har funnet sin rolle og sin unikhet. Sagt på en annen måte; å finne det vi brenner for og er gode på.  Vi har alle en form for skaperkraft og noe vi brenner for, noe som vi ønsker å gi av oss selv, kunnskap og ferdigheter som andre kan ha nytte av. Vi har sett opp igjennom historien alt som er er blitt skapt og utviklet, de mange nye oppfinnelsene som har revolusjonert verden med nye og enklere måter å gjøre ting på. Vi har spesielt de siste årene vært vitne til en enorm teknologisk utvikling, som nok bare vil fortsette å akselerere i et enda høyere tempo.

 

Der har vært utallige oppfinnere som har skrevet seg inn i verdenshistorien på grunn av sine oppfinnelser og skaperglede. Oppfinnelser som har gjort det enklere  for oss som oppholder oss på planeten Jorda.  Det er ikke bare globalt at personer har skapt utvikling, men lokalt i Norge er det mange som har skapt arbeidsplasser for lokalbefolkningen med bakgrunn i sin kunnskap, sin kreativitet og sin skaperevne.

 

Listen er lang over personer som har bidratt til å bygge opp sterke lokalsamfunn på bakgrunn av idéer som de har utviklet. Dette er det mange eksempler på også her på Sunnmøre. Fiskeindustrien og møbelindustrien er blant næringene som har vokst seg sterke med bakgrunn i kreativitet og gründervirksomheten på Sunnmøre.

 

Her en dag leste jeg om Stiftelsen Kjell Holm som gir tilbake til lokalsamfunnet ved å støtte og utvikle kulturelle og samfunnsgavnlige tiltak i Ålesund.

 

Stiftelsen Kjell Holm sin historie startet med at Bøkkmester Aslak Holm kom til Ålesund  på 1860-tallet og opprettet eget verksted. Senere generasjoner Holm bygde opp produksjon av tran og fiskeoljer, samt fryseri og kjølelager for eksport av fiskeprodukter.

 

Det at Stiftelsen Kjell Holm gir noe tilbake til lokalsamfunnet i form at pengestøtte til gode formål er bare et eksempel på hva de har bidratt med.

 

Bedriftene som ble etablert av Holm og andre fiskeribedrifter i Ålesund og på Sunnmøre, har skapt utallige arbeidsplasser, og gjennom det vært med på å skape et lokalsamfunn som har blomstret og blitt til det det er idag.

 

Rundt om på Sunnmøre har bygdesamfunn vokst opp og utviklet seg med bakgrunn i initiativrike personer med sine gode idéer. Med bakgrunn i disse gode idéene har det blitt skapt og utviklet og utallige arbeidsplasser.

 

Det er også fristende å ta en tur innom vestlandets hovedstad, Bergen, der blant annet Trond Mohn med sitt brede samfunnsengasjement har gitt milliardbeløp til gode formål,  og spesielt til forskning. Trond Mohn ledet familiebedriften Frank Mohn AS fra 1978 og frem til den ble solgt til svenske Alfa Lavalder i 2014.

 

Så vær så snill, la de som skaper verdier og arbeidsplasser fortsatt få anledning til å skape.  Om de blir gitt gode rammebetingelser, så vil de aller fleste gi tilbake til sitt lokalsamfunn i mangfold.  Dessverre råder det en holdning og misunnelse i samfunnet at de som skaper og utvikler, skal straffes med skyhøye avgifter og skatter,  dette er med på å begrense deres evne til å skape og utvikle.  Et av de siste eksemplene på det er den såkalla «lakse-skatten».

 

Ja, det er viktig å dele, for når vi deler blir det mer til alle. Ja, og de som tjener mest skal betale mest i skatt, la det ikke være noen tvil om det. Likevel så må vi passe på at vi ikke dreper og hemmer initiativ og skapertrangen så mye at de som ønsker å skape utvikling tar med seg idéene sine og flytter ut av landet. Så det gjelder å finne den gode balansen, den som ivaretar både skaperne og fellesskapet, for det er nemlig fasiten. Et samfunn som tilrettelegger for at skapere får videreutvikle sine gode idéer og prosjekter, vil gi tilbake i mangfold til fellesskapet. Det mange ikke vet er at om du unner andre suksess så hindrer det ikke deg selv å få suksess.

 

Norge som samfunn vil ikke være tjent med en misunnelse overfor de som skaper og utvikler sitt lokalsamfunn, ved å straffe de hardt med så høye skatter og avgifter at de mister sin evne til å være en sterk bidragsyter i form av gode og trygge arbeidsplasser i sitt lokalsamfunn.

 

Et levende lokalsamfunn består av et utrolig mangfold av roller som skal dekkes. Har du funnet din rolle, det du brenner for? Hva kan du gi tilbake til lokalsamfunnet du er en del av?

 

Vi trenger dere alle sammen, så finn din rolle, det du trives med og brenner for. Sammen kan vi  alle bidra på vår måte med å skape den utviklingen vi ønsker verden skal gå inn i fremtiden med.

 

Kanskje du er en person som ikke har funnet din rolle enda, det du ønsker å gjøre i livet ditt? Kanskje du ønsker å gjøre en endring fra det ståstedet du er på i dag, at du ikke trives med det du gjør i dag, eller du føler at du ikke får ut potensialet ditt? Du føler at du ikke får utnyttet dine ressurser og sterke sider der du er i dag?

 

I sangen til Ole Ivars er budskapet; «En får væra som en er når’n itte vart som en sku», men når det gjelder valg i livet så bommer nok Ole Ivars her. For det er nemlig aldri for sent å gjøre nye valg som passer med den personen vi ønsker å være og fremstå som.

 

Å finne den du egentlig er er nemlig aldri for sent. Så oppfyll drømmene dine og ikke la de ligge der lenger ubrukt og på vent. Det er kanskje bare en lite justering som skal til får å få det livet du drømmer om.

 

Nei, det er aldri for sent å gjøre en endring. Etter nesten et helt liv i bank har jeg funnet noe jeg brenner ekstra for. Min store interesse for mentale prosesser og hvordan dette påvirker oss,  førte til at jeg i mars 2021 gjennomførte sertifisering som mental trener. Gjennom et langt arbeidsliv har jeg erfart at ledelse handler først og fremst om å bygge lag. For å lykkes som leder gjelder det å få ut «det beste» av hver enkelt og laget ditt som helhet.  Så jeg har nå funnet en rolle jeg trives med, det er at jeg «gjennom lagbygging og mental trening kan medvirke til å oppfylle drømmer.»

 

Vårt Human Design

 

Vi er alle genial og unik på vår måte, men for å få uttrykt vår unikhet gjelder det å leve i tråd med seg selv, sitt autentiske (ekte) uttrykk. En autentisk person er tro mot seg selv, slik at indre verdier samsvarer med ytre oppførsel.  Å leve ut sitt «autentiske uttrykk» kan være vanskelig, for når vi ikke lever i tråd med den vi egentlig er, møter vi ofte motstand og ubalanse i vårt daglige liv.

 

Jeg hadde hørt og lest litt om Human Design, og av nysgjerrighet fikk jeg lyst til å bestille mitt eget Human Design. Før jeg bestilte leste jeg på nettsiden til Human Design Norge at; «Human Design gir deg en strategi og en autoritet som kan guide deg gjennom fallgruvene i livet og gi deg en mye større forståelse av deg selv.»

 

Det var med stor spenning jeg begynte å lese mitt Human Design når jeg så at e-posten med mitt Human Design fra Torbjørn og Kaja låg i innboksen min. Tanken som kom til meg var; Ville mitt Human design stemme med slik jeg oppfattet meg selv og den jeg er, eller ville det være store avvik?

 

Over 70 sider hadde de skrevet om meg. Som type var jeg definert som «Projektor». «Jeg er skapt til å være en naturlig leder, en visjonær og en veileder som stiller de riktige spørsmålene», stod det i mitt Human Design.

 

«En av dine naturlige kvaliteter er din evne til å lede og veilede andre», leste jeg videre. Som type er jeg naturlig innsiktsfull og intuitiv, og du kan ha funnet ut at du er dyktig til å veilede individer, grupper/lag og samfunn til suksess stod det videre å lese.

 

Så hvordan var jeg ment til å veilede? Jo,  at; «Mye av din visdom og veiledning ligger i å stille de riktige spørsmålene. En av dine kvaliteter er at du ofte vet nøyaktig hvilke spørsmål som er riktig å stille.» Hmm, tenkte jeg, da har jeg jo truffet godt med mine valg som mentaltrener og lagbygger, for å stille de riktige spørsmålene er jo avgjørende da.

 

Kanskje du tenker nå, hva tror han at han er da?

Ja,  men uansett så sitter jeg igjen med å ha fått en bekreftelse på hvem jeg er, og at  jeg med mitt valg som mental trener og lagbygger nå har kommet på rett hylle i livet. Jeg har funnet en rolle jeg trives med, slik at jeg «gjennom lagbygging og mental trening også kan medvirke til at andre får oppfylt sine drømmer.»

 

Så om du mener at jeg kan hjelpe deg på vei med å finne ressursene du har i deg, slik at du får oppfylt dine drømmer, så setter jeg pris på å høre fra deg.

 

Lagbygging handler om å gjøre hverandre gode sammen. Mental trening handler om å finne den gode følelsen i seg selv.

Så mitt råd til deg blir følgende; Ikke brenn inne med det du ønsker å få ut av livet ditt. Å utsette enda lenger å gjøre noe med det er vel heller ikke det beste valget du kan ta?

- Bernt-Åge Grimstad

mental trener og lagbygger

 


B-Å Grimstad Consulting

«Som sertifisert mental trener tilbyr jeg mental trening til personer og grupper (idrettslag, bedrifter, virksomheter og andre organisasjoner). I tillegg kan jeg bookes for kurs og foredrag om ledelse og lagbygging.» 

Om du ønsker å komme i kontakt med meg for lagbygging og/eller mental trening, trykk på «Send inn din forespørsel», skriv litt om det du ønsker, så tar jeg kontakt innen neste virkedag.

PS: Du finner mer om mentaltrening og lagbygging på min andre hjemmeside lagbygger.com (se link under) 


B-Å Grimstad Consulting - Produkter og tjenester 

Kurs / foredrag om ledelse og lagbygging - mental trening -  bøker - diktopplesning