God sommer! 

 

Hva styrer våre valg i livet?

Veldig mange av oss har lagret begrensinger i vårt underbevisste sinn ( i kroppen vår) på hva vi kan få til. Slike lagrede begrensninger gjør at vi også begrenser våre valg og beslutninger i forhold til troen på oss selv.

 

Vi tar våre beslutninger med bakgrunn i vaner som er lagret i det underbevisste. Vi kan derfor si at det er det underbevisste som styrer våre beslutninger og våre liv basert på vanene vi har lagret der. 

 

Dersom vi skal endre våre vaner og få mer tro på oss selv, og valgene vi foretar, er det derfor nødvendig at vi kvitter oss med de tankene som begrenser hva vi kan oppnå. Tanker som; "Dette får jeg ikke til... Jeg er elendig..... Alle er bedre enn meg til dette..... "

 

Vi må mate oss selv med tanker som;  "Dette får jeg til.... Dette er jeg kjempeflink til...... Jeg gleder meg til å løse dette som jeg er så god på....", med bakgrunn i at det er vanene våre som blir lagret i det underbevisste sinn. 

 

Denne ferdigheten, å trene seg opp til å bruke mer intuisjonen sin, kan også nyttiggjøres når vi foretar valg eller beslutninger ellers i livet.  Du lærer deg  «å lese spillet» og se hva som er de riktige valgene for deg der og da.

 

Professor Lipton sier at vi må brukte det bevisste sinn for å endre vaner, den kreative delen av sinnet som er i den delen av hjernen som kalles frontal-lappen.  Der ligger ønsker, ambisjoner, positive tanker, begjær og kreativitet. Det er her fantasien vår har utspring. 

 

For å skape en endring i våre vaner må vi derfor omprogrammere vårt underbevisste sinn. De sannhetene som vi har blitt matet med i oppveksten, og som ikke lenger er vår sannhet, de må bort. De "gamle" sannhetene er det som er våre holdninger og atferd, det våre valg og beslutninger er styrt av.  Våre begrensinger ligger i oss selv inntil vi er i stand til å gjøre en endring i disse vanene. Selv om det vi ble matet inn med i ung alder er vanskeligst å endre, så er det likevel mulig å få inn nye vaner for å gi slipp på de gamle sannhetene våre. 

 

Når du forstår at du kan endre ditt liv ved å endre dine tanker og følelser, da endrer du også dine vaner. Det er våre vaner som styrer våre valg og beslutninger.  Du endrer en vane ved å gjøre det du vil endre om og om og om igjen.  Du må begynne med å bryte tankemønsteret ditt. 

 

Det å bruke mentale bilder ved å se det hele som en film (mental trening), vil føre til økt selvtillit, mestring og motivasjon.  Bruk kreativ visualisering som et hjelpemiddel dersom du ønsker å endre dine vaner i å foreta valg og beslutninger du ønsker i livet ditt.  Du bruker fantasien din til å leve deg inn i situasjonen, der du selv spiller hovedrollen i livet ditt. Ved å gjennomføre hyppige og gjentagende repetisjoner av filmen din, vil fantasien hjelpe deg til å skape en endring.

 

Fantasien vår brukte vi mye når vi var små, men etterhvert som vi vokste til er den blitt mindre og mindre brukt. Den  ligger der klar for deg som en ubenyttet kilde og skriker etter å bli tatt i bruk.  Senere i  oppveksten lærte vi oss dessverre å se mer begrensinger enn muligheter. Bruk fantasien din som en del av din mentale trening.

Ja vaner kan være vanskelig å endre 

Går du i de samme sporene og har gått deg litt fast? Det kan da bare være en liten justering som skal til for å snu en negativ trend eller å finne tilbake til den gode følelsen. En liten justering i hvilke valg du foretar deg, eller å snu på noen inngrodde vaner, kan være nok til at du får ut potensialet ditt.

 

Vi har lett for å gjøre det samme og tenke det samme hver dag. 90 -95% av alle tankene våre er ubevisst, og vi tenker mange av de samme tankene hver dag. Tanker kan snus og vi kan lære å ta mer kontroll over tankene våre..

 

For å innarbeide nye vaner vil hvordan vi tenker være avgjørende. Det er på den måten vi kan "avlære" gamle sannheter som vi alltid trodde var den eneste sannheten. De "gamle" sannhetene kan være "historier" vi ble fortalt i oppveksten, og siden den gang har vi tatt de med oss hele veien og gjort de til vår sannhet.  Vi har vært helt sikker på at det var den eneste sannheten.

 

Mange av oss har blitt fortalt; "Det får du ikke til, du er ikke flink nok, dette klarer ikke du".  Til slutt trodde vi på det.  Når det dukker opp lignende situasjoner så hentes dette fram og fremstår som vår sannhet.

 

Men sannheten er at det gjelder å finne tankene som støtter oss på veien vi ønsker å gå og legge vekk de "gamle" sannhetene våre.

 

Husk at tankene dine skaper virkeligheten din, så hver gang du står overfor en uventet situasjon, bør du spørre deg selv: Hvorfor skaper jeg dette? 

Gamle vaner, mønstre og avhengigheter begrenser og hemmer oss. Når du føler at gamle vaner og mønstre begrenser deg kan du stille deg selv disse spørsmålene for å få til en endring: 

 

  • Hva er det som egentlig plager meg?
  • Hva er jeg virkelig redd for å forandre?
  • Hva holder jeg fortsatt fast ved eller klamrer meg til som jeg bør gi slipp på?

 

Verdier og overbevisningene du har som menneske er bestemmende for hvilke erfaringer og opplevelser du får  oppleve, og gjennom din frihet og vilje til å endre dine verdier og overbevisninger om deg selv og det du kan få til,  vil du også endre fremtiden til slik du ønsker den.

 

  • Er mentale ferdigheter den faktor som oftes gjør at du ikke lykkes med å nå dine mål? 
  • Er det mangel på mental styrke som gjør at du begrenser deg selv?
  • Hvilke sannheter om deg selv har du lagret som dine verdier og overbevisninger om det du kan få til?

 

Mental trening kan da være den lille justeringen som skal til for at du lykkes med dine mål i livet.  Start først med å glede deg over de små tingene i livet ditt, vær glad i deg selv, den du er og det du står for. Vær stolt av deg selv.

 

Rett oppmerksomheten din hver dag innover i deg selv og kjenn etter;

 

👉 Hvordan har jeg det idag ?

👉 Hva trenger jeg i dag?

 

 

Å føle seg bra med seg selv er den aller beste måten å lade sine mentale batterier på.... så ta deg tid til litt ferie nå.  

Etter ferien er du klar for nye mål, og trenger du litt drahjelp fra en Mental trener så hører jeg kanskje fra deg?  

 God sommer!

 

PS: Her er et dikt som jeg har skrevet som heter «Vanen min»

 

Vanen min

 

Du er den vanen 

som er så vond å vende. 

 

Du var den vanen 

jeg ikke ville slippe.

 

Du sa til meg; 

dette får du ikke til, 

og dette klarer ikke du.

 

Du var med meg over alt 

hvorhen jeg mine føtter satt.

 

Nå har jeg ikke lenger bruk for deg. 

Gå din vei du som har begrenset meg 

med dine gamle sannheter og mønstre.

 

Nå vet jeg hvem jeg aller helst vil være, 

for jeg er den som vil og kan og vet jeg får det til.

 

Ellingsøy 26.juni 2023

Bernt-Åge Grimstad

 

Mental trening

Som sertifisert mental trener kan jeg være din samtalepartner med fokus på deg og dine ressurser, om du er leder, idrettsutøver, eller en person som rett og slett ønsker å gjøre noen endringer i livet sitt.  Om du trenger litt drahjelp med å finne ressursene dine, og hente frem den gode balansen i livet ditt,  kan mental trening være en mulig løsning for deg.  

 

PS: Fyll ut kontaktskjema eller send en sms til 97670504 om du ønsker en uforpliktende gratis samtale om mental trening!

 


Kontaktskjema Mental trening