Litt mer om følelser

Det er 5 naturlige følelser ( kilde: Neale Donald Walsch - Himmelske samtaler). Dette er kjærlighet, sorg, sinne, misunnelse og frykt. Kjærlighet gir slipp, omfavner, inkluderer og samarbeider.  Motpolen til kjærlighet er frykt. Frykt holder fast, angriper utelukker og konkurrerer.  De tre ande naturlige følelsene sorg,  sinne og misunnelse springer ut fra frykt. 

Jeg velger å bruke denne beskrivelsen av følelser for jeg synes den gir meg det beste bildet på hvordan ting henger sammen. Likevel så er det mange andre betegnelser og beskrivelser av følelser enten du ser det fra et filosofisk eller fra et psykologisk perspektiv og synspunkt.

 

Om du googler "følelser vil du få opp uendelig mange svar. Her er en beskrivelse av følelser som jeg fant på en nettside som kaller seg "Online Psykologene":

 

"Følelsene våre er overalt. Hjemme, på jobb, med venner og familie. Hele tiden. Noen ganger er følelsene sterke og tydelige, andre ganger kan det være vanskelig å vite hva man egentlig føler. Noen ganger kan egne følelser være problematiske, og noen ganger kan andres følelser være det. Følelsene våre gjør blant annet at vi kan sette grenser, stå opp for oss selv, glede oss over ting her i livet, og være skamfulle og be om unnskyldning når det kreves."

 

Er du flink til å sette ord på følelsene dine? Kjenner du på og observerer følelsene dine, deler du de med noen, reflekterer du over det du føler, eller er du en person som fortrenger og ikke vil kjenne på følelsene dine? Vi er forskjellige i forhold til hvordan vi forholder oss til følelsene vår. 

 

Ja, vi har mange forskjellige måter som vi kan reagere på når vi kjenner på følelsene våre.  Tillater du deg selv å være lei deg? Slipper du følelsene dine løs når du opplever glede og lykke, eller er du en person som holder igjen?

 

Er du en person med et tydelig kroppsspråk vi alle kan se, til og med på lang avstand, hvordan du har det?

I dag er han sur, i dag er hun sint,  så da må vi holde oss unna?

 

De fleste som får spørsmålet;  «Går det bra med deg?» svarer ja uansett hvordan de har det, vi skal liksom ikke bry andre med «problemene» våre eller at vi har det vondt.  «Jada, det går fint med meg...»

 

Kanskje vi heller burde stille spørsmålet på en litt annen måte; «Hvordan har du det?» Men likevel vil nok mange fortsatt si, «joda alt går bra med meg, jeg har det helt fint.»

 

Hva vil det si å ha det bra?  

 

Det som er bra for meg er ikke nødvendigvis bra for deg, og omvendt. Definisjonen på et godt liv handler også om hvilke følelser vi kjenner på i kroppen vår.  Alt ble kanskje ikke slik du hadde tenkt at det skulle bli? 

 

Følelser er en tilstand, livssituasjonen vår der og da. Når vi kjenner på følelser i forhold til kjærlighet, glede og lykke, tilfører det oss mer energi. Er du i motsatt ende av skalaen, og føler på en form for frykt, vil det tappe deg for energi. Alt har en frekvens, kjærlighet vibrerer på en høy frekvens og frykten på en lav frekvens.  

 

Du har sikkert merket når en person som er på en frekvens av kjærlighet kommer inn i et rom, da merkes det at stemningen påvirkes positivt, og i motsatt fall synker stemningen dersom det kommer inn en person med lav frekvens,  fryktbasert.

 

Å ta tak i følelsene bygger mental styrke

 

Om du klarer å kvitte deg med eller snu negative følelser til noe positivt viser du mental styrke og selvdisiplin. Mye handler om hva du sier til deg selv, og om du tror på de negative tankene som får deg til å føle at du ikke har det bra eller kan takle en situasjon. Når følelser setter seg fast som spenninger i kroppen, kan årsaken være at du gjennom tidligere erfaring ikke har mestret en lignende situasjon, og det sprer seg derfor en frykt som setter seg fast i deg. 

 

Å bestemme seg for hva du velger å være, skaper en opplevelse av å være det. Det er et godt utgangspunkt for mestring. Vær derfor «våken» og la det gode i deg arbeide for deg og alle andre.

 

«Det du tenker, det skaper du, det du føler, det tiltrekker du deg. Hva du forestiller deg, det blir du.»

                                                                                                                                                                                                                      -  Adele Basheer

Har du evnen til å elske det som finnes i deg her og nå? Sier du til deg selv; «Hvem du er og hvem du ønsker  å være?»

I stor grad kan du bestemme deg for hvordan dagen din skal bli med det du sier til deg selv;  «Å jeg er så sliten. Alt er så tungt.  Dette klarer jeg ikke, jeg har aldri klart dette før.»

 

Eller du kan si :

 • Jeg bruker energien min på å la ting skje.
 • Jeg lærer av mine og andre sine feil.
 • Jeg er vennlig, tilgivende og forståelsesfull.
 • Når jeg eller andre gjør en feil ser jeg på det som en mulighet til å lære noe jeg ikke visste.
 • Jeg feirer andre sin suksess, for når en venn gjør det bra så fratar ikke det min mulighet til å gjøre noe bra.
 • Jeg bruker tiden min på det jeg kan gjøre noe med.

 

Ja er du flink til å glede deg over andre sin suksess, å hylle andre sine prestasjoner, å unne at noen andre enn deg selv lykkes? Den som evner å unne andre suksess er nærmere å oppnå suksess selv. For bitterhet suger til seg store mengder av mental energi, energi som du kan bruke på så mye annet.

Rett derfor fokuset ditt på å imponere deg selv, det er ikke alle andre du skal imponere, så vær bare deg selv.  Slutt derfor å bekymre deg for hva andre har og som ikke du har. Tenker du over alt du har, så finner du helt sikkert mye å være takknemlig for.

 

Å føle seg bra med seg selv er den aller beste måten å lade sine mentale batterier på.  Still deg dette spørsmålet når du står fast; "Hva kan jeg gjøre med.....?" 

 

Noen ganger, selv om du har bestemt deg for hva og hvem du vil være, eller er på vei til målet ditt,  føler du kanskje likevel at du sitter fast.  Du kommer ikke videre.  Du finner ikke ut hvordan du skal bli den personen.  Det er da det er nyttig å finne alternative veivalg, å gå en annen vei for å bli den du vil være. Likevel må du forplikte deg til å gjøre de «riktige» tingene på den veien du velger.

 

Du må forplikte deg til å gjennomføre handlingene, å gjøre de viktigste tingene hver dag, du må forplikte deg til handlingene som bringer deg der du ønsker å være. For  som Abraham Lincoln så klokt sa det; "Commitment is what transforms a promise into reality."

 

Lag deg derfor en plan og en strategi for hva du må gjøre og når. Og ikke minst , forplikt deg til å gjøre det.  Kjenn etter at du er motivert, for da kommer du igang. Lag deg gode vaner på det du skal gjennomføre, for da vil du fortsette med å gjøre de riktige tingene.

 

Vær stolt av deg selv hver kveld før du legger deg over det du har gjennomført den dagen, og gled deg til det du skal gjøre neste dag.  Det vil gi deg ny motivasjon og tilføre deg enda mer energi.

 

Klarer du dette vil du oppdage at det er lenger mellom hver gang de negative tankene og følelsene av frykt, som lager spenninger i kroppen, dukker opp. Og når de gjør det,  så har du nå en enkel oppskrift for å komme på rett vei igjen.

 

Minn deg selv også på det du ønsker å oppnå, og hvorfor du ønsker det. Hva vil det bety for deg å nå målet ditt?

 

Reflekter over;  

 • hva vil skje når jeg når målet mitt?
 • hvilke fordeler vil det gi meg?
 • hvordan vil det å nå målet mitt ha innvirkning på andre forhold i livet mitt?
 • Se for deg (visualiser) ditt fremtidige deg stå der når du har nådd målet ditt, hva føler du, hva er hele settingen, hvor er du, hvem andre er der sammen med deg?
 • ...og du får spørsmålet; Hva føler du nå?

 

Kjennetegn på suksess 

 

Dette går igjen på de som opplever suksess, dersom vi definerer suksess til å være den personen du ønsker å være:

 

 1. Stor tro på meg selv
 2. Utholdenhet og steierevne
 3. Har klare planer, og planen er kartet som jeg følger
 4. «Drive» eller pågangsmot til å oppnå mer suksess og nå nye mål
 5. Er ikke redd for å mislykkes

 

Motivasjon og lykke henger tett sammen, og er infiltrert i hverandre. Alt du gjør har en mening. Det kan være vanskelig av og til å se det store bildet, men hver opplevelse og handling er en liten bit av et stort puslespill.

 

Du kan ikke endre fortiden, men du kan lære av den ved å gjøre ting anderledes neste gang. Det er det du gjør her og nå du skaper. Det du tidligere har mislykket med eller fått kritikk for, la det være historie. 

 

Start endringen du ønsker akkurat nå og vis deg selv at du har den indre drifvkraften som skal til. Det viser seg nemlig at de som kommer aller lengst er ikke de som er mest «skoleflink», men det er de som har det vi kaller GRIT, SISU eller indre drivkraft.

 

Din indre drivkraft viser du når :

 • Du gjør det viktigste alltid
 • Du er modig
 • Du motstår fristelser, du lar ikke impulsen drive deg bort fra det du skal gjøre
 • Du tar kontroll, du styrer din suksess selv

 

 Du sier til deg selv; «Jeg styrer min suksess selv»

 

Du er ikke opptatt av hva andre sier om deg, og du tar valgene dine ut i fra det du føler er riktig med bakgrunn i intuisjonen din. For du har alle svar inne i deg selv,  dersom du lytter innover og kobler på hjertet.

 

Det er når du kobler på hjertet at du øker vibrasjonen din. Når du føler deg nede (negative tanker og følelser) har du en lav vibrasjon. Du har et høyt vibrasjonsnivå når du har positive tanker og følelser.  Endrer du dine tanker og følelser, endrer du altså frekvensen din. 

 

Mot et mål 

 

Veien mot målet er minst like viktig som selve målet. Ha alltid målet i sikte med det du gjør. La alle aktiviteter og tiltak ha tilknytning til målet, og ha klart for deg hvorfor du gjør de.

 

Bruk den planlagte tiden til å gjennomføre alle praktiske handlinger, men sørg også for å være tilstede i nuet for å nyte øyeblikkene når du kan, for alt skjer i nuet. Det er der du skaper.

 

Vær tilstede i deg selv,  observer tankene og følelsene dine, og hvordan du reagerer i ulike situasjoner som oppstår. På den måten lærer du bedre å ta kontroll over dine tanker og følelser.

 

Du kan lære deg å observere reaksjonen din når du følger tanken og kjenner på følelsen som oppstår i kroppen din. Lærer du å gjøre dette vil du forsterke din tilstedeværelse, og din iakttagelse av sinnet vil tilføre deg energi.

 

Når du setter deg mål og jobber mot å nå de, vit hvor du vil og når, men ikke glem å rette oppmerksomheten din mot det du foretar deg i øyeblikket. Nyt øyeblikket, vær der,  se alt rundt deg, lytt til lydene og luktene, ta på og berør det du observerer.  Alt dette forsterker opplevelsen din og du får kjenne på gleden av bare å være.

 

Si til deg selv:

 • Føler jeg meg bra akkurat nå?
 • Hva foregår inne i meg akkurat nå?

 

Når du lærer deg å rette oppmerksomheten din like mye innover i deg selv som det du har rundt deg (omgivelsene), vil du oppleve at du får mer orden på ditt indre, og da vil også det ytre lettere komme på plass.

 

Lær deg å gå innover i deg selv og still deg jevnlig spørsmålene:

 • Hvilke tanker er det sinnet mitt produserer nå?
 • Hva føler jeg nå?
 • Hvilke spenninger kjenner jeg på i kroppen min?
 • Kjenner jeg på stress?  

 

Sett pris på, aksepter og vær fornøyd med det du har, den du er og det du får til. Vis dette gjennom takknemlighet. Jeg er så glad og takknemlig for.....

 

Du kan rette oppmerksomheten din mot det som skjer nå ved å observere:

 • Hvordan er min atferd og mine holdninger?
 • Hvordan er sinns-stemningen min?
 • Hvilke tanker har jeg ?
 • Hvilke følelser kjenner jeg?
 • Kjenner jeg på frykt, og hvorfor er frykten her?

 

Med en slik nær tilstedeværelse vil du da ha kontakt med fortiden samtidig med at du «oppløser» den i kraft av din tilstedeværelse. Frykter som du har lagret fra fortiden vil på den måten lettere kunne håndteres og forstås. Når frykten reduseres vil nye vaner lettere kunne dannes og negative tanker og følelser vil dukke opp mer sjeldent.

 

Ja, tanker og følelser er et stort område, men kanskje du her har fått noen tips på hvordan du kan snu litt på et inngrodd mønster og lette litt på trykket?

     

Med vennlig hilsen

 

Bernt-Åge Grimstad

mental trener 

lagbygger

 

 

Mental trening

«Om du er en person som ikke kommer helt igang med endringsprosessen i livet ditt, da kan mental trening hjelpe deg på veien. Det har vist seg i mange sammenhenger at mental styrke ofte er avgjørende for om du lykkes og får ut ditt potensiale, enten du er idrettsutøver, leder eller en person som ønsker å gjøre noen justeringer i livet sitt.  

Mental trening passer for alle,  og det kan utgjøre den lille forskjellen som gjør at du lykkes.   

Som sertifisert mental trener kan jeg hjelpe deg på veien. Send inn din kontaktinformasjon i skjemaet under, så hører du fra meg»

- Bernt-Åge Grimstad

«Book» en 30 min gratis samtale med Mental trener her: 


Priser  Mental trening 

 • Kartleggingssamtale  (inntil 30 min.)  Gratis

 • 1 time (50 min) NOK 800 inkl mva  enten fysisk (pluss evt reisekostnader) eller på nett/telefon

 • 5 timer (´à 50 min.) NOK 3500 inkl.mva


B-Å Grimstad Consulting

«Som sertifisert mental trener tilbyr jeg mental trening til personer og grupper (idrettslag, bedrifter, virksomheter og andre organisasjoner). I tillegg kan jeg bookes for kurs og foredrag om ledelse og lagbygging. Jeg har opprettet en egen hjemmeside for mental trening og lagbygging, se link til siden under »

- Bernt-Åge Grimstad