Plugin for hjertet 24 

"Programvaren du har lagret på din personlige harddisk trenger jevnlig oppdatering og vedlikehold."

 

På samme måte som vi må oppdatere programvaren på en PC, telefon, iPad eller lignende for at den skal fungere optimalt, må vi også oppdatere programvaren på vår personlige harddisk.

 

Vaner, verdier, mål, eller andre viktige program som vi styrer etter trenger jevnlig oppdatering for at vi skal kunne fungere optimalt.

 

Når vi tar til oss ny lærdom oppdaterer vi programvaren vår. Når vi endrer syn på noe er det også en oppdatering. Nye relasjoner som tilfører merverdi og fyller oss med ny energi, og andre relasjoner som ikke lenger samsvarer med den vi selv ønsker å være, relasjoner som tapper oss for energi, er det lurt å gi slipp på. Dette er også en oppdatering av programvaren vår. Så kanskje tiden er inne for å oppdatere programvaren din?

 

Så still deg selv jevnlig noen refleksjons-spørsmål:

 

 • Hva ønsker jeg å oppdatere og hvorfor?
 • Hvilket program styrer livet mitt og hvilke endringer trenger jeg å legge inn for å være på min rette hylle i livet?
 • Hvordan evner jeg å se ting på nye måter?
 • Stemmer programvaren jeg styrer etter med det livet jeg vil ha?
 • Samsvarer verdiene mine med den jeg egentlig er og ønsker å være?
 • Hva er bra for meg?
 • Hva er den ekte meg?
 • Hvordan kan jeg best leve i tråd med meg selv?
 • Hvordan kan jeg være mer tilstede i livet mitt?
 • Hva gjør meg glad?
 • Hva gir meg energi?

 

Kunnskap må læres og ferdigheter trenger trening. For å skape en endring er læring og trening en viktig faktor for å utvikle seg på den veien du vil være i livet ditt. Med trening mener jeg her både praktisk og mental trening gjennom å trene de ferdighetene du trenger enten i jobben din eller som du ønsker å mestre i andre sammenhenger. Det er ikke bare i idretten det er behov for å trene ferdigheter.  Gode ferdigheter kan utvikles gjennom trening på det du ønsker å mestre. En ferdighet du er dårlig til å mestre kan du gjennom trening bli veldig god til dersom du setter av nok tid til å repetere igjen og igjen for å bli bedre. Du må reise deg opp igjen og prøve på nytt selv om du ikke får det til de første gangene. Du må unngå å sammenligne med andre som er best på det du vil bli god på. For å bli god må du rette blikket på deg selv og hvordan du utvikler ferdighetene dine, det er deg selv du skal måle deg opp mot. Du kan observere hva og hvordan andre utfører sine ferdigheter og få tips, men når du utvikler ferdigheter er det din egen utvikling du må sammenligne deg med.

 

Det mange ikke er klar over er at du kan utvikle ferdigheter også gjennom mental trening. Visualisering kan brukes til trening av ferdigheter. Du kan da se for deg situasjonen og utføre den mentalt. Se for deg situasjonen i detalj og at du mestrer den på en perfekt måte, se den da for deg i ditt indre og  gjennomfør den mentalt med visualisering. Slik mental trening er svært effektiv for å forbedre ferdigheter. Når du da senere står i den reelle situasjonen vet du da hvordan du skal løse den, og handler da automatisk slik du har sett den for deg. Slik blir du tryggere i deg selv på å lære og mestre situasjoner og ferdigheter. Så bruk både praktisk trening og mental trening (visualisering) når du trener ferdigheter. Ved å trene mentalt utvikler du også et sterkere fokus og mestring av ferdighetene dine.  Nye automatiske vaner blir da lagret på harddisken din.  Hjernen oppfatter ikke forskjellen på om treningen er fysisk eller mental, den håndterer det på samme måte, og bygger nye hjerne-baner, uavhengig av om det er fysisk eller mental "input".  Når det bygges nye nettverk i hjernen omprogrammerer du vaner. Vanemønsteret ditt endres når du trener på mestring av nye ferdigheter, du oppdaterer harddisken din med ny programvare, og du blir da  bedre til å mestre livet ditt, og å leve i tråd med slik du helst vil være.

 

Det du sier til deg selv, er et program du legger inn på harddisken din. Forteller du deg selv hvor dårlig du er og at du ikke kan, da er det det som blir programvaren din. Positive affirmasjoner (selvsnakk) påvirker programvaren din. Om du ofte i det daglige snakker til deg selv ved å bruke  affirmasjoner og sier til deg selv det du er takknemlig for påvirker det i stor grad programvaren du har på harddisken din. Hjernen lagrer det du forteller til deg selv. Skriv ned dine affirmasjoner og gjenta de ofte. Lag deg også en takknemlighetsliste der du forteller deg selv alt du er takknemlig for.  Det å utøve positivt selvsnakk (affirmasjoner) og å fortelle seg selv alt du er takknemlig for påvirker både selvfølelsen og selvtilliten din. Du blir tryggere i deg selv. Hjernen lagrer det du forteller som en sannhet og slik endrer du hvordan du ser på deg selv.     

Ja, programvaren du har lagret på din personlige harddisk trenger jevnlig oppdatering og vedlikehold.

- Bernt-Åge Grimstad