Plugin for hjertet 16

«Vis at du setter pris på gode relasjoner,  da fortsetter de å være det.»

 

Gode relasjoner trenger vedlikehold, du må pleie de. De er der ikke om du tar de som en selvfølge. Vær derfor oppmerksom på hvem som er viktig å ta vare på i livet ditt, familie, venner og andre relasjoner som betyr mye for deg.  Dette er personer som er ekte, er seg selv og vil deg bra. Når du glemmer å pleie de vil du kanskje oppleve at de brått er borte, at de ikke lenger er tilstede i livet ditt.   Å ivareta gode relasjoner fører til at dere løfter hverandre.

 

Når du spiller «en rolle»  begrenser du deg selv. Du fremstår da som en falsk kopi av den du egentlig er.  En «falsk kopi» er kanskje mer opptatt av å innynde seg med «kjente og populære influencere», og dyrker de på bekostning av sine egne «ekte» virkelige venner? Kanskje du da etterhvert vil oppdage hvem som «virkelig» er dine venner før de er borte?

 

I forskning har det kommet frem at menneskelige relasjoner øker sjansen for å ha et lykkelig liv. Så det å pleie kontakt med menneskene rundt seg gir glede,  og styrker motstandskraften til å takle vanskelige situasjoner.

 

Du kan selv fremkalle en virkelighet du ønsker deg. Den beste måten å gjøre det på er å gi til noen andre det du selv ønsker deg. For det er det å gi som "produserer" det å ha noe.

 

Det vi har overflod av i verden i dag er hat og krig. Hat og krig splitter og skaper frykt. Fortsetter vi å fokusere på det, gir vi mer av dette til hverandre, hat og krig vil da fortsette å øke.

 

Rett derfor fokuset ditt på det du selv ønsker å få i livet ditt, og gi mer av det til andre. Følelsen av å ha overflod av noe er der i det øyeblikket du selv føler at du har mer av dette enn noen andre. Så gi til den personen en del av det du selv har.  For eksempel om du ønsker mer glede i livet, bring humor inn i livet til noen andre. Gi og vis kjærlighet til andre og du vil få mer av det tilbake.

 

Det å gi av noe, og du får mer av det tilbake, fungerer på alle områder. Vær derfor en kilde som gir. Gi av det du selv ønsker å motta.   

 

Gir du noen litt ekstra oppmerksomhet vil det løfte motivasjonen både til deg selv og denne personen. Finn noe positivt du kan si til en som trenger det. For min egen del så kan jeg si at det betyr mye for meg hver gang noen gir meg en oppmuntrende kommentar på noe jeg har gjort eller fått til. Det er sånt som varmer og gir meg motivasjon. 

 

Den vellykkede forretningsmannen Andrew Carnegie var opptatt av å jobbe i team. Han sa blant annet; «Når to eller flere mennesker kommer sammen og jobber mot et felles mål, utvikles det en sterk kraft.»

 

Menneskelige relasjoner er viktig. Vi er bygd og satt sammen slik at vi liker sosial kontakt (i alle fall de fleste av oss). Selv om nå mye skjer via nett og uten fysisk tilstedeværelse, så tror jeg at relasjoner mellom mennesker fortsatt vil være det aller viktigste for å skape et godt liv for seg selv og sammen med våre medmennesker.  Vi styres av følelser, og vi er mennesker som reagerer på god og dårlig behandling. Under pandemien fikk vi oppleve hvordan mangel på sosial kontakt kunne tære på.

 

Ta vare på fellesskapet og hverandre. Når du gir «det lille ekstra» til noen kan det bety utrolig mye for den du gir det til.  Så; «vis at du setter pris på gode relasjoner, da fortsetter de å være det.»

Bernt-Åge Grimstad