Plugin for hjertet 20

«Ledere med positiv energi evner å utvikle den enkelte sine sterke sider til det beste for laget.

Ledere med positiv energi både ser deg og lytter til deg.»

 

Når du er mer engasjert i jobben din så utløser det positive følelser, du føler deg mer verdifull, du føler deg viktig, du får gi av deg selv, motivasjonen og kreativiteten øker.

 

En lagbygger som ser deg og som lar deg få jobbe med dine sterke sider, vil få medarbeidere som identifiserer seg med og har eierskap til bedriften, virksomheten eller laget sitt.

 

Som lagbygger har du en viktig rolle i å hjelpe dine medarbeidere eller medspillere med å bygge både den individuelle selvtilliten til hver enkelt,  og den kollektive selvtilliten til laget du er leder eller trener for.

 

Selvtillit bygges av:

  • av gode prestasjoner
  • av fremgang og utvikling
  • når vi har tro på egne ferdigheter
  • når vi fokuserer på det vi er gode på og mestrer
  • når vi mestrer nye ferdigheter.

 

Selvtillit for laget skjer når hver enkelt føler seg trygg til å være den beste utgaven av seg selv i sammen med de andre, og når: 

 

  • Du blir gitt tillit og ansvar
  • Du får være en del av noe felles 
  • Du  føler at jeg betyr noe
  • Du får være til nytte og utvikle deg i sammen med noen

 

Har du observert et lag, en gruppe eller et team som er i flyt, der alt ser ut til å fungere som det skal og alt går på skinner? Hva kjennetegner for eksempel et fotball-lag som er i flytsonen, hva utstråler alle spillerne og hvilke ord vil du bruke til å beskrive det du ser?

 

Et lag i flyt i Norge de siste årene er Bodø/Glimt. Selv om de mister spillere og må finne erstattere, så klarer de å komme tilbake og troner stadig helt øverst på tabellen. Det oser trygghet og selvtillit av spillerne. Selv om de ligger under så vet de at dette vil vi klare om vi gjør det vi vet at vi kan. Der er ingen tvil på egne eller laget sine ferdigheter. De fremstår som de beste og er meget dyktige på lagbygging.  I tillegg vet de hvor stor betydning det mentale har for å øke prestasjonene til hver enkelt og laget, og legger derfor stor vekt på mental trening i det daglige.

 

Så for dere som ønsker å nå nye mål sammen med andre så ser dere at Bodø/Glimt har bevist at det er mulig å få det til med god lagbygging i alle ledd. Et annet eksempel er Brann som fra å være langt nede, nå har bygget seg opp igjen til å bli et av de beste lagene i Norge. Det Eirik Horneland og teamet hans har bygd opp og fått til i Brann er imponerende.

 

Lagbygging er altså å utnytte strykene til hver enkelt til det beste for laget. Om du vil øke engasjementet og energien til dine medarbeidere eller medspillere, få frem deres sterke sider, se hvor de best kan gjøre nytte av ferdighetene sine, la de få komme med sine gode innspill på hvordan de best kan løse oppgavene sine, si til personen hvor betydningsfull han/hun er for laget/teamet, vis at du bryr deg ved å se og lytte til de. 

 

Ja, starter du med å ta disse enkle grepene, da vil du være godt i gang med å bli en god lagbygger.

 

De aller fleste mennesker ønsker å gjøre en god jobb, men ikke alle får ut sitt potensiale på grunn av at lederen ikke ser eller lytter til de. Lagbygging er å systematisere og utvikle individuelle ferdigheter til det beste for laget som du er leder for. Derfor er det beste utgangspunktet at dine medarbeidere blir sett og lyttet til.

 

Medarbeidere som ikke blir sett eller lyttet til mister ofte motivasjonen og tilhørigheten til laget, teamet sitt eller arbeidsplassen. De blir likegyldige og føler de ikke betyr noe. Dette går utover selvtilliten og troen på seg selv.

 

«Ledere med positiv energi evner å utvikle den enkelte sine sterke sider til det beste for laget. Ledere med positiv energi både ser deg og lytter til deg.»

- Bernt-Åge Grimstad