Plugin for hjertet 21

«Når du observerer deg selv og verden utenfra og inn, vil du oppleve livet i et bredere perspektiv, og oppdage nye sider og sammenhenger som du tidligere ikke visste eksisterte.»

 

Livet kan vi se på fra ulike perspektiv og vinkler. Når du ser på deg selv og verden  fra et bredere perspektiv, er du mer åpen for og legger merke til andre ting enn når du selv velger å begrense det du ser. Du ser da ikke ting fra ulike vinkler og synspunkt, men har selv dannet deg en bestemt oppfatning av at akkurat det du ser fra ditt perspektiv er hele virkeligheten. Gjennom alle tider har nye oppfinnelser og oppdagelser forandret livene våre. Det har forandret hvordan vi ser på verden fra vårt ståsted, dette har utviklet oss som mennesker, hvordan vi forholder oss til hverandre.

 

I dag er det smarttelefonen, sosiale media og en ubegrenset strøm av nyheter som styrer livene våre. Et jag med inntrykk uten begrensninger som det er vanskelig å skjerme seg fra. Smart-telefonen er blitt vår nye kroppsdel som vi har gjort oss helt avhengige av,  og vi sliter med å koble oss fra. Informasjonsstrømmen er der hele tiden 24/7. Ja, vi er rett og slett blitt hekta og avhengig, og det kan virke som vi er redd for å gå glipp av noe.  Dette går på bekostning av relasjonsbygging og fysisk kommunikasjon, det å være tilstede for hverandre i det fysiske liv, face to face.

 

Men er det oppfinnelsen av Internett og smart-telefon som har endret verden mest gjennom tidene? Ja,  vil nok mange si. For det har endret hvordan vi forholder oss til hverandre, det har endret hvordan vi kommuniserer, det har endret hvordan vi innhenter informasjon, det har endret hvordan vi bruker media.

 

Likevel så er jeg av en annen oppfatning, det er ikke disse oppfinnelsene som har hatt størst betydning på hvordan vi ser på verden og hvordan sannheten vår har blitt endret opp igjennom tidene. I mine øyne er de største oppfinnelsene Mikroskop og Teleskop. For med de oppfinnelsene kan vi se verden med nye øyner og på en ny måte. Nye sannheter ble avdekket, de både avslørte og avløste de gamle sannhetene. Verden var ikke slik vi hadde blitt fortalt. Nye sannheter ble avslørt på hvordan vi og vår verden er sammensatt.

 

Med oppfinnelsen av mikroskopet fikk vi innblikk i micro verden. I et mikroskop ble en ny virkelighet synlig, og med det endret hva som var sant seg. Vi fikk da innblikk i at alt og alle er laget av de samme byggestenene; atomer blir til —> molekyler som blir til —> celler som blir til —> vev.   Det er visst flere atomer i et øye enn det er stjerner i universet.

 

Vitenskapens hovedbudskap har alltid vært at det er kun materie og stort sett det vi kan se, ta og føle på som eksisterer.  

 

Kvantefysikken har tatt steg,  og flere og flere vitenskapskvinner og -menn har en forståelse av at det er mer enn bare materie i denne verden som omgir oss. 

 

Kvantefysikken sier dette om kroppen:

  • 98% av kroppen består av tomrom
  • Kroppen består av atomer
  • Atomene består av subatomære partikler som i enorm stor fart beveger seg rundt i store tomrom

 

Faktisk så består alt i universet av 4% Materie, resten, 96% er energi (eller tomrom). Og hva er så disse 96% som er usynlig, men som likevel er bevist at det eksisterer. 

 

Kroppen vår består av 100 milliarder celler og i hver av disse cellene er det atomer og sub-atomære partikler som i stor fart beveger seg rundt i store tomrom. Hver celle er som en liten datamaskin med klare spesifiserte oppgaver for å ivareta ulike spesialist-funksjoner som de er satt til i kroppen, kroppen fornyer og reparerer seg hele tiden og i løpet av noen år har vi skiftet ut og erstattet alle cellene med nye. Det tar ca 7 år til alle celler er skiftet ut, og vi har fått en helt ny kropp.

 

Mange forskere har nå kommet til at universet er en mental konstruksjon, bevissthet ligger til grunn, bevissthet var her før materie, materie skapes av bevissthet. Alt som er, både materie og energi, er knyttet sammen i et «hav» av bevissthet, bevissthet er det vi ikke kan se, tomrommet og energi. 

 

Universet er en intelligens av bevissthet.  Materie skapes gjennom at vi først tenker det, så føler det og gir energi til det, men alt starter med en tanke. Det vi sender ut, kommer tilbake (loven om tiltrekning). 

 

Men her strides de lærde som det heter.  På samme måte som når våre sannheter ble revidert med oppdagelsene av mikroskop og teleskop så er det derfor fortsatt mange vitenskapsfolk som ikke enda deler disse nye «sannhetene».

 

De aller fleste på denne planeten skifter ikke sin sannhet uten at det er vitenskapelig bevist at min sannhet er feil på et eller annet område,  eller at vitenskapen har oppdaget nye forhold som endrer den universelle sannheten fra det den var tidligere. 

 

Svært mange har en klar oppfatning av at det som ikke kan måles, veies, analyseres,  testes eller bevises ved hjelp av «allmenn» kjente og godkjente metoder innen vitenskapen, det eksisterer ikke eller finnes ikke. Nye sannheter må derfor gjennom flere faser før de blir godtatt av det etablerte vitenskapelige miljøet. 

 

En person som har forsket og funnet ut at en eksisterende etablert sannhet er feil blir først avvist av det etablerte miljøet. Det er først når det etablerte miljøet selv også finner ut eller innser at det den «nye»  oppdaget var riktig,  at en ny sannhet blir etablert og får sin naturlige plass. På tidspunktet det skjer kan den som først oppdaget det ha ligget under torva i en årrekke.  

 

Men er ikke det vi ikke kan se en sannhet? Må vi ha bevis for alt for at vi skal tro på det, eller har vi en følelse av hva som er «riktig» sannhet for meg (oss) uten at vi nødvendigvis kan se det?

 

Uavhengig av hva som er din overbevisning og tro så vil du når du observerer deg selv og verden utenfra og inn oppleve livet i et bredere perspektiv. Du vil da oppdage nye sider og sammenhenger som du tidligere ikke visste eksisterte.

- Bernt-Åge Grimstad