Plugin for hjertet 22

La din væren, den du er, være styrende for det du gjør.

 

Dette kan nærmere beskrives som Væren og Gjøren. Din identitet og personlighet springer ut fra ditt indre, det du har lagret i hjertet ditt. Din væren er den du er og fremstår som i ulike situasjoner og sammenhenger. Til mer du lytter til hjertet jo nærmere fremstår du som den ekte deg.

 

Når du lytter til ditt indre tar du derfor lettere de mest riktige valgene for ditt liv, den du aller helst ønsker å være. Likevel fremstår du ikke alltid som den du egentlig er fra hjertet ditt, for i hele livet blir vi påvirket av våre omgivelser, det vi opplever og menneskene vi omgir oss med.

 

Høyre hjernehalvdel er forbundet med å være  og det er der kreativiteten vår ligger. Venstre hjernehalvdel er der vi har logisk tenking og er forbundet med å gjøre (logikk). Logisk tenking er den mest dominerende hos de fleste av oss. Begge hjernehalvdelene har sine unike egenskaper, men jobber sammen for å løse oppgaver, utfordringer og problem som vi står overfor. Den venstre halvdelen er den analytiske med et klart fokus på slik er det vi må gjøre. Mens den venstre hjernehalvdelen er mer reflekterende og intuitiv, den ser ting i et bredere perspektiv med flere mulige løsninger enn den venstre halvdelen. Den høyre halvdelen er mer i kontakt med vårt indre, vår væren, den vi er. Å være er altså vår indre ressurs og alt vi gjør kommer der i fra, men ofte er vi ikke flink til å lytte til den, vi ignorerer den og lar det logiske få forrang uten å involvere den høyre hjernehalvdelen.

 

Nicolas Janni som er forfatter av boken «Leder som Helbreder» har sagt det slik;

«I det vi begynner å la det å være få forrang, opplever vi at vi beveger oss tilbake og nede som om vi faller bakover inn i kroppen vår , og alt endrer seg. Vi føler oss mer legemliggjort, mer forankret i oss selv. Dette er en baklengs sirkel og grunnlaget for en mye videre båndbredde. Med denne nesten umerkelig, men avgjørende omplasseringen tenker vi klarere, samtidig som vi får tilgang til mer og mer av våre iboende ressurser og møter verden mye mer oppmerksomt og våkent.»

 

I den samme boken (Lederen som helbreder) har jeg hentet en avspenningsøvelse som du kan teste på deg selv:

 

  • Ta en pause og pust dypt noen ganger
  • Bruk utpusten til å bevege deg inn igjen og nedover.
  • Kjenn hvordan spenningen gir seg for hver gang du puster ut, og sett deg godt til rette i stolen.
  • Kjenn bedre etter i bena og føttene, og hva slags kontakt de har med underlaget.
  • La øynene hvile
  • Nå opplever du livet fra «baklengssirkelen», fra et grunnlag der du bare er .
  • legg merke til hvordan du kanskje begynner å føle deg mer tilgjengelig for verden rundt deg, mer klar til å lytte
  • I det du fortsetter å øve, oppdager du kanskje også at ditt sinn blir klarere og mer mottagelig

 

Når du lytter innover i deg selv tar du lettere de valgene som er viktigst for deg i livet, den du aller helst ønsker å være. Likevel fremstår du ikke alltid som den du egentlig er fra hjertet ditt, for i hele livet blir vi påvirket av våre omgivelser, det vi opplever og menneskene vi omgir oss med.

 

Det er dette som holder oss tilbake og begrenser oss, som fjerner oss fra den vi egentlig er. Men samtidig også utvikler oss som menneske. Relasjonene vi forholder oss til på godt og vondt påvirker i stor grad den vi er og den vi tror at vi er. Den vi tror at vi er kommer sterkt frem i situasjoner der vi er mer opptatt av det andre vil vi skal gjøre enn å kjenne etter hvem jeg er. Når du er mer opptatt av hva andre mener og hva du tror andre vil like ved deg, fjerner du deg da fra deg selv, du uttrykker og fremstå ikke da som den autentiske sanne deg. Du er da mer opptatt av hva vil den og den si når jeg gjør det og det og det.

 

Det er disse begrensningene som holder deg tilbake, for det er når du gjennomfører det du brenner for at du kommer på din rette hylle i livet, når du følger ditt indre, lytter til hjertet og sjelen din.  Følg derfor hjertet ditt og vær i tråd med den ekte deg, for da tar du flest riktige valg. Når du lytter til sitt indre tar du lettere riktige valg i livet.

 

Det er frykten som holder oss tilbake, frykten for å mislykkes, frykten for hva andre tror og mener, frykten for utenforskap, frykten for å ikke strekke til.   Lær deg å kjenne på frykten, ikke skyv den bort, kjenn på følelsen den får frem i deg. På den måte blir det lettere å bearbeide den og bruke frykten til ny styrke.

 

Så kjenn på frykten og hva den prøver å fortelle til deg for da blir det lettere å gå videre i livet. Si til deg selv hva er min «purpose of life» Hva gir meg glede, hva gir meg energi, hva er mine gaver og talenter som jeg har lyst å utvikle?

 

Beveg deg fra hjertet, kjenn på det som harmonerer med deg selv, lev ut din hensikt «Your purpose of life». La din væren, den du er, være styrende for det du gjør.

- Bernt-Åge Grimstad