Work-life balance

Blogginnlegg 10.oktober 2023

 

En fersk undersøkelse (okt 2023) viser hva unge er mest opptatt av når de skal ut i arbeidslivet.

 

Det aller viktigste er kultur- og arbeidsmiljø, deretter kommer lønn på andre plass.  Likevel det som har økt mest i betydning er «work-life balance» som har gått fra 8.plass året før og til 3.plass i 2023.  Dette viser at det å finne en riktig balanse i livet sitt mellom jobb og fritid (andre  arenaer) blir stadig viktigere.  Det kan derfor tyde på at unge i dag ser viktigheten av å ha et liv utenom jobb slik at jobben ikke også blir din hobby, en plass du oppholder deg store deler av døgnet.

 

Dette må ses på som et sunnhetstegn for norsk næringsliv og arbeidsmiljø. Mitt klare syn er at du presterer bedre som arbeidstaker og leder dersom du har et balansert forhold til jobb og andre arenaer du opererer på.  Du er mer effektiv og uthvilt når du både som leder og medarbeider evner å finne balansen i livet ditt. Motivasjonen når du er på jobb vil også være på et høyere nivå med en god balanse i livet ditt.

 

En annen undersøkelse viser at god balanse mellom jobb og fritid er viktigere enn høy lønn. I den undersøkelsen går det frem at stadig flere unge sier opp jobbene sine fordi jobben ikke deler de verdiene de selv har, eller ikke gir de friheten og muligheten til å leve et liv slik de selv ønsker.

 

Stadig flere vil ha større fleksibilitet og forventer at arbeidsgiver legger tilrette for det, og gir muligheten til at en i enda større grad skal kunne påvirke sin fritid.   

 

I en undersøkelse fra Academic Work (bemannings- og rekrutteringsbyrå) går det fram (data - 3 790 respondenter) at det unge talenter er mest ute etter hos arbeidsgivere er en meningsfull jobb med gode muligheter for påvirkning og innflytelse på arbeidsplassen sin.

 

Under viser forhold som har fått større betydning i det siste for unge som er i eller er på vei inn i arbeidslivet:

  • Å ha nok fritid, kombinert med å jobbe i team med den nyeste teknologien
  • Å ha inspirerende ledere som belønner deg etter prestasjon i prosjekter
  • Å få jobbe med støttende ledere i prestisjetunge selskaper
  • Tydelig karrierevei i et mangfoldig miljø der man jobber i team og hvor prestasjon belønnes

 

De tre mest attraktive arbeidsgiverne i Norge er i samme undersøkelse 1) Microsoft,  2) Google og 3) SINTEF.  (Young Professional Attraction Index (YPAI) fra Academic Work)

 

I UNG undersøkelsen januar  2023  (NHO) er det som scorer høyest å få jobbe med noe som interesserer meg (1),  og godt sosialt miljø (2).  Høyest mulig lønn kommer på tredje plass, etterfulgt av gode ledere (4), og mulighet for å lære og utvikle meg (5).

 

At jobben ikke går utover familie og fritid havner i denne undersøkelsen på 6. plass, så viser det likevel at «work-life balance» er en viktig faktor også i denne undersøkelsen.

 

Det er altså mye som tyder på at mange under pandemien med mye hjemmekontor fikk god tid til  å tenke igjennom hvordan de ønsker å leve livet sitt, og hva som er viktig for å ha et godt liv.

 

Kanskje mange også da fant ut at tiden var inne for å bytte jobb, finne seg noe annet som er mer i tråd med sin drømmer,  og det de brenner for. Kanskje også at nåværende arbeidsgiver ikke har de samme verdiene du selv er opptatt av,  og at det derfor var tid for et jobbskifte?

 

Vi ser en tendens til at det nå stilles høyere krav til arbeidsgivere med hensyn til trivsel og balanse mellom jobb og privatliv. Selv om lønnen er god, så er det å ha det bra på jobb den siste tiden blitt viktigere.

 

Vi ønsker større fleksibilitet, å få utvikle oss i tråd med våre verdier. Vi ønsker å jobbe med det vi brenner for, en arbeidsplass der vi får brukt brukt våre sterkeste sider, og få anledning til utvikle oss i tråd med den vi er.

 

Så kanskje arbeidslivet hadde godt av en tid med Korona, en tid til ettertanke ble det nok for mange, en tid der vi ble bedre kjent med oss selv og våre verdier?

 

Hva med å være leder nå etter Korona, har det forandret seg? Er det tegn som tyder på at det er andre ledertyper vi nå trenger? Her er svaret nei, det vi trenger er fortsatt ledere som er lagbyggere.

 

Vi har to store kontraster eller ytterpunkter av type ledere.  Det er Lagbyggeren og Egoisten. Lagbyggeren er samlende og Egoisten splitter. Egoistene har jeg tidligere  omtalt som helseskadelige ledere (mer opptatt av egen makt og posisjon enn laget hen er leder for).

 

Lagbyggeren har kjærlighet som en av sine grunnverdier. En lagbygger er glad i sine medarbeidere, Lagbyggeren  er menneskekjenneren, som ser individet og vet hvordan den enkelte skal lykkes og utvikle seg. Slike ledere vet at hovedoppgaven deres er å bygge lag og er opptatt av å tilføre glede og energi til gruppen de er leder for. 

 

Lagånd er temperaturen på hvordan vi oppfører oss og opptrer overfor hverandre. God lagånd gjør at du føler tilhørighet og trygghet. Når du identifiserer deg med arbeidsplassen din og laget ditt føler du deg viktig, at du betyr noe.  Den energien og entusiasmen det frigjør bidrar til å løfte hverandre til å nå nye mål sammen. En god lagbygger er opptatt av hele mennesket.

 

Det er ledere som er lagbyggere vi ønsker å jobbe for , så ingenting har forandret seg.

Lagbygging er å systematisere og utvikle individuelle ferdigheter til det beste for laget du er leder for. Derfor er det beste utgangspunktet at dine medarbeidere blir sett og lyttet til. En god lagbygger bruker individuelle samtaler for å bli bedre kjent med sine medarbeidere. Det gir medarbeiderne  anledning til å vise hva de er gode på og hva de står for. 

 

Hver enkelt i et team eller et lag er byggeklossene du som leder skal skape et solid lag av. Til mer du vet om hver enkelt jo bedre forutsetning har du for å lykkes som leder og lagbygger. 

 

 Når du som leder og lagbygger viser med din væremåte at du bryr deg om hver enkelt,  og samtidig evner å skape trygghet i å være åpen og ærlig, vil dine medarbeidere komme opp med det de har på hjertet.

 

Når alle føler seg trygg til å gi av seg selv vil du som lagbygger ha et godt grunnlag til å bygge laget ditt:

 

  • Du får vite hva de er gode på
  • Du får vite hva de kan tilføre sine lagkamerater og laget
  • Du får vite hvor de vil (personlige mål)
  • Du får vite hva de trenger for å komme dit
  • Du får vite hva du kan hjelpe de med på veien
  • Du får vite hvilken rolle de trives best i 

 

«En god lagbygger evner å behandle alle i gruppen sin både som individ og som en del av laget!

Slike ledere ser hele deg. Dyktige ledere har forstått at de er lagbyggere.»      

                                                                                                                                   

Mange bedrifter, virksomheter, organisasjoner og idrettslag har flotte verdier, men hvordan blir de brukt? Hvor ofte hentes de fram, og hvordan blir de kommunisert og jobbet med?  Er det alle som kjenner til verdiene på arbeidsplassen sin? Stemmer verdiene i bedriften du jobber i med dine egne grunnverdier?

 

For i lagbygging hjelper det ikke å ha verdier, visjon og misjon, dersom de ikke etterleves. Fellesskap og tilhørighet må bygges rundt ekte følelser og stolthet til arbeidsplassen. Å kjenne til og etterleve verdiene burde ikke være nødvendig å påpeke, men det viser seg at verdier ikke får nok fokus på mange arbeidsplasser.

 

Alle medarbeidere på en arbeidsplass bør derfor kjenne til misjon, visjon og verdier, og etterleve de i praktisk handling,  hva de betyr for meg som person og arbeidsplassen jeg representerer.

 

En god lagbygger evner å behandle alle i gruppen sin både som individ og som en del av laget! Dette er ledere som ser hele deg,  dyktige ledere som har forstått at de er lagbyggere. 

 

I en artikkel i «Lederne» (lederne.no) 7/9-23 under tittelen «Morgendagens leder - hvem er det  - (av Sissel Fantoft)» , tas det opp hvilke ferdigheter du bør ha og videreutvikle som leder?

Der kommer det blant annet frem at «nyere forskning slår fast at det å skape gode relasjoner på jobb er den aller viktigste faktoren som forbinder lederatferd og prestasjoner blant ansatte.»

 

Jeg tror at ledelse fortsatt ikke vil være noe mer «hokus - pokus» i fremtiden enn tidligere. Du vil fortsatt komme langt med å være en god lagbygger, å sørge for at du bryr deg om dine medarbeidere, involvere de i bedriften, og la de få jobbe med sine sterkeste sider og det de brenner for. Da bygger du lag, den viktigste oppgaven du har som leder.

 

For som i boken min fra 2019 «Ledelse er enkelt - en vei til bedre lederskap» så handler ledelse fortsatt først og fremst om å bygge lag.

 

Din oppgave som leder er å få det beste ut av laget ditt, både individuelt og som team. Det er de som klarer det som vil fremstå som dyktige leder både i dag og i fremtiden, vanskeligere er det ikke.

 

Så trenger du hjelp til å bli en dyktig lagbygger, setter jeg pris på om du tar kontakt. «Min Visjon er å gjøre lagbygging enkelt. Gjennom lagbygging og mental trening medvirke til å oppfylle drømmer.»

 

Med vennlig hilsen

 

Bernt-Åge Grimstad

mental trener og lagbygger

 

 


B-Å Grimstad Consulting

Mine kurs og foredrag om ledelse og lagbygging er forankret i Lagbyggingsmodellen, en modell med åtte trappetrinn som jeg har utarbeidet, den dekker alt du som leder trenger for å bygge lag.

«Som sertifisert mental trener tilbyr jeg mental trening til personer og grupper (idrettslag, bedrifter, virksomheter og andre organisasjoner). I tillegg kan jeg bookes for kurs og foredrag om ledelse og lagbygging.» 

Om du ønsker å komme i kontakt med meg for lagbygging eller mental trening, trykk på «Send forespørsel», skriv litt om det du ønsker, så tar jeg kontakt innen neste virkedag.

Du finner mer om mentaltrening og lagbygging på lagbygger.com (se link under) 

- Bernt-Åge Grimstad

mentalt trener og lagbygger


B-Å Grimstad Consulting - Produkter og tjenester 

Kurs / foredrag om ledelse og lagbygging - mental trening -  bøker - diktopplesning